Polityka prywatności

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEIRA HELIŃSKIEGO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Matejki 9.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@peira.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą formularza